Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Gurba

- postępowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi