Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Gurba

 ● przygotowywanie analiz i opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
● analiza prawna umów oraz przygotowanie projektów umów;
● dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego;
● uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika;
● występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym

Gdyby nie mógł Pan znaleźć tekstu do obsługi prawnej podmiotów gosp, to proszę wpisać to”
● przygotowywanie analiz i opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
● analiza prawna umów oraz przygotowanie projektów umów;
● dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego;
● uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika;
● występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym